ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอมที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งแต่ว
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอมที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 3  ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 41 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2564