ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ปิดประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนำบลทุ่งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565