ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรอง หมู่ที่ 1
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรอง หมู่ที่ 1

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565