ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565