ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
     
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562