คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ทุ่งใหญ่ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
เฉย ๆ
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
QRCODE : เทศบาลตำบลบ้านนา
29 มกราคม 2559
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
6 คน
เดือนนี้ :
34 คน
เดือนที่แล้ว :
391 คน
ปีนี้ :
2,319 คน
ปีที่แล้ว :
4,046 คน
ทั้งหมด :
13,565 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.232.59.38
 
    **** ข่าว : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)    **** ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)    **** ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณื ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)     **** ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ    **** การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
 
   
   
   
 
ดูทั้งหมด
 
ดูทั้งหมด
   
:::::::::::::::::::::