การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 281 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 261 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 262 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2