การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 207 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 209 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 205 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1