แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ขอน้ำใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 266 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2563
คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 287 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2562
บัญชีรับมอบพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 252 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 280 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปขอยืม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 271 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 296 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 257 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2562
แบบฟอร์หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 255 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1